Profile
베가스코리아

2012.03.06

라스베가스 교회종교(기독교/천주교/불교)

조회 수 8436 추천 수 0

라스베가스 교회종교(기독교)

 

라스베가스 한인교회

 

 

갈보리장로교회
Tel: 702-579-7576
6554 W. Desert Inn Rd. Las Vegas, NV 89146

 

겨자씨 한알 교회
Tel: 702-595-3678 Fax: 702-256-0085
120 N. Pavilion Center Dr. Las Vegas, NV 89144

웹사이트: http://www.agomsumc.com

 

 

늘푸른교회
Tel: 702-220-6339  
7144 Potia Dr. Las Vegas, NV 89103

 

 

동산교회
Tel: 702-234-7651
2100 Snow Trail Las Vegas , NV 89134

 

핸더슨 주사랑 장로교회
Tel: 702-304-0327
2 S. Pecos Rd..Henderson, NV 89074

 

 

라스베가스 장로교회
Tel: 702-742-3324
4460 S. Durango Dr. Las Vegas, NV 89147

웹 사이트: http://www.thinkhappychurch.org

 

 

라스베가스 제일장로교회
Tel: 702-454-2525
3500 E. Harmon Ave. Las Vegas, NV 89121

웹 사이트: http://www.fkpclv.org

 

 

라스베가스 순복음교회
Tel: 702-453-1223~4 Fax: 702-453-5433
1580 Bledsoe Ln. Las Vegas, NV 89110

 

 

라스베가스 제자장로교회
Tel: (702) 686-0691
3585 S. Durango Dr. Las Vegas NV 89147

 

 

라스베가스 주님보라교회
Tel: (702) 363-1744
4266 S Durango Dr. Ste.A-B Las Vegas, NV 89147

 

복된교회
Tel: 702-562-0917
6985 W. Sahara Ave. #203 Las Vegas, NV 89117
웹사이트: http://home.kcmusa.org/onnurimission

  

 

새 생명 교회
Tel: 702-331-0772
3611 S. Lindell Rd. Las Vegas, NV 89103

 

 

소망장로교회
Tel: 702-222-0691
3840 El Camino Rd.Las Vegas, NV 89103

 

 

안디옥교회
Tel: 702-648-7994 Fax: 702-648-7057
3825 Melody Ln. Las Vegas, NV 89108

웹사이트: http://www.omychurch.org

 

에덴장로교회
Tel: 702-870-8404
580 E. St. Louis Ave. Las Vegas, NV 80104

언약한인교회
Tel: 702-405-7564
3965 S. Durango Dr. LasVegas, NV 89147

영광장로교회
Tel: (702) 650-3655
2200 S. Mary land Pkwy. Las Vegas, NV 89104

 

 

영락 교회
Tel: 702-539-6348
953 E. Sahara Ave., K-7, #203 NV 89104

웹 사이트: http://lasvegas.onmam.com

 

 

온누리선교교회
Tel: (702) 562-0917
6125 W. Sahara Ave #2A Las Vegas, NV 89146

엘림연합장로교회
Tel: (702) 893-4004
3500 E. Harmon Ave. Las Vegas, NV 89121

 

이스턴 은혜 순복음교회
Tel: 702-541-4447
5240 S. Eastern Ave. Las Vegas, NV 89119

빛과소금의교회
Tel: (702) 454-4740
5600 Pleasaut Hill Ave. #202Las Vegas, NV 89103

벧엘교회
Tel: (702) 686-0691
6500 Flamingo Rd. LasVegas, NV 89103

 

조이플교회
Tel: 702-378-9828
101 S. Rancho Dr. Las Vegas, NV 89106

 

 

제일순복음교회
Tel: (702) 336-7192
1775 E. Tropicana Av #8 Las Vegas, NV 89119

 

제일침례교회
Tel: 702-646-4569
2625 Westwind Rd. Las Vegas, NV 89146

 

 

찬양성결교회
Tel: (702) 889-9363
4180 W. Desert Inn Rd.B2 Las Vegas, NV 89102

 

주님의교회
Tel: 702-870-1677
2900 Palomino Ln. Las Vegas, NV 89107

포도원교회
Tel: (702) 341-5452
8047 Avalon Island Stl. Las Vegas, NV 89139

 

 

하나교회
Tel: 702-332-4320
3711 E. Sunset Rd. C-10 Las Vegas, NV 89120

 

 

한인연합감리교회
Tel: (702) 434-9915
1701 E. Oakey Blvd. Las Vegas, NV 89104

 

 

휄로쉽교회
Tel: 702-596-0691
5430 S. Grand Canyon Las Vegas, NV 89148

 

 

 

 

천주교

 

 

성 정하상 바오로 천주교회
Tel: 702-222-4349
6080 S. Jones Blvd. Las Vegas, NV 89118

웹사이트: http://www.lvkoreancatholic.org

 

 

 

 

 

불교

 

 

삼의정사
Tel: 702-631-9792
3270 S. Torrey Pine Dr. Las Vegas, NV 89146

 

 

포교당
Tel: 702-812-7968
2070 Club Crest Way, Henderson NV 89104

Profile
3
Lv

0개의 댓글

Profile